mapa

Vážení členové a příznici ODS, dovolte nám podělit se s Vámi o vzpomínky ze vzniku ODS před dvaceti lety, které při tomto významném jubileu vlastnoručně sepsal zakládající člen ODS Ing. Přemysl Michálek Csc. Mnoho lidí dnes neví, jak Občanská demokratická strana vlastně vznikla, tímto chceme i mladším generacím její vznik vysvětlit a popsat.


V úvodu bych chtěl připomenout, že tento materiál je zpracován podle mých možná neúplných vzpomínek, vždyť je to již 20 let. Je jasné, že vzpomínky po tak dlouhé době nemohou být úplně přesné a vyčerpávájící. Proto se předem omlouvám všem, na které jsem případně v těchto vzpomínkách zapomenul nebo neuvedl přesnou dobu jejich vstupu do ODS. Věřte mi prosím, není v tom žádný záměr, pouze nedostatek v mé paměti, a proto se všem, které jsem možná opomenul, upřímně omlouvám. Ovšem sled rozhodujících událostí a termínů jednání, které vedly ke vzniku ODS v naši oblasti jsem doufám uvedl správně. Možná by tyto mé vzpomínky mohly, pokud by byl zájem, doplnit další účastníci těchto, pro ODS, historických událostí, já osobně bych to velmi uvítal.

Stručný přehled rozhodujících jednání a událostí, které vedly v roce 1991 ke vzniku ODS (včetně jmen členů, kteří se na vzniku ODS u nás podíleli, nemusí to být všichni, nemám již k dispozici prezenční listiny ani žádnou databázi, jen mé vzpomínky a poznámky. Jména uvedu bez titulů a křestních jmen. Znovu se omlouvám těm, které jsem případně opomenul).

23.2.1991 – Poslední sněm OF v Praze, kde bylo definitivně rozhodnuto rozdělení OF na stranu a hnutí, včetně rozdělení majetku. Ani jeden nově vzniklý subjekt nesmí používat logo OF, pouze poslanecké kluby ve FS a ČNR.

22.3.1991 – závěrečný sněm OF v Šumperku. Účast 82 delegátů, pro stranu 65 delegátů, pro hnutí 17 delegátů. Na závěr byli navrženi zástupci Šumperka na jednání o volbě přípravného výboru ODS oblasti: Michálek, Korger, Holub, Singrová, Kašpar, Matějíčková, Slezák. V této době již bylo odevzdáno 53 předběžných přihlášek do ODS, mezi prvními Lebedová.

28.3.1991 – volba přípravného výboru ODS oblasti. Jednání se zůčastnili delegáti Šumperska, Zábřežska a Jesenicka. Předsedou byl zvolen jednohlasně Michálek, dále byli zvoleni mimo jiné Kavřík, Vintrocha, Paclík (další členy si již nepamatuji).
Jednání se mj. zúčastnili:
Zábřeh – Macek, Paclík, Frank, Magáryová, Bohdíkov – Podhorný, Kubíček, Chromeč – Brdečka, Jeseník – Němčík, Novotný, Fedelman, Loštice – Vintrocha, Dubicko – Hlaváček, Branná, Sobotík, Postřelmůvek – Dvořák, Mohelnice – Kavřík, Plánička, Bazinková, Leština – Kruš.
Mimo to vznikaly další MS: Sudkov – Urban, Jáně, Ruda n/M –Gronych, Hladil, V.Losiny – Háza, Štíty – Veselý, Hansmanová.

5.4.1991 – první okresní sněm ODS: představení přípravného výboru, jeho doplnění o Mixu a Matějíčkovou, úkoly přípravného výboru – bude pracovat do řádného oblastního sněmu, jehož svolání zajistí, cestou organizace místních sněmů, tj. volba delegátů, návrhy na členy nové OR.
Volba delegátů na nultý (zakládající) kongres v Olomouci: Michálek, Novotný.

21.4. – 22.4.1991: zakládající (nultý) kongres ODS v Olomouci: Volby vedení ODS: předseda - V.Klaus, místopředsedové – Macek, Čermák, volba Republikové rady (dnes VR), revizní komise, SV a schválení prvních stanov (na jejichž konečném znění jsem spolupracoval s Mackem)

3.6.1991 – ustavení přípravného výboru v Šumperku:
předseda – Slezák, místopředseda – Singrová, členové – Kašpar, Holub, Korger, Michálek. Jediný úkol – připravit ustavující sněm ODS v Šumperku.

26.6.1991 – ustavující sněm ODS v Šumperku:
předseda – Slezák, místopředseda – Kašpar, tajemník – Singrová, pokladník – Matějíčková, členové MR – Holub, Korger, Michálek.
Již v této době byli členy ODS mimo jiné: Mikulenka, Horák, Sokolová, Švestka, Šustek, Bolard, Kubíček L., Kroupa, Fridrich, Pohorská, Popelková, Cieslerová, Zetochová, Krmelová, Horáček, později Nemeth, Jurečka, Císařová, Císař, Krill, Sláma, Novák, Nováková, Žváček, Koruna a mnoho dalších.

6.9.1991 – první řádný sněm Oblastního sdružení ODS: (45 delegátů)
Volba Oblastní rady: předseda – Michálek, místopředseda – Kavřík, pokladník – Bolard, členové OR – Paclík, Brdečka, Vintrocha, Korger, Singrová, Novák, manažer – Dvořák
Tímto sněmem bylo ustaveno Oblastní sdružení Šumperk, zbýva později dovolit RK a SV.

Licence MS k 30.9.1991 – k tomuto datu obdrželi licence nebo o ně požádali následující MS:
Loštice, Chromeč, Šumperk, Zábřeh, Bohdíkov, Leština, Dubicko, V.Losiny, Sudkov, Sobotín, Postřelmůvek.

16.11.1991 – Oblastní sněm ODS:
Volba delegátů na 1.řádný kongres ODS v Plzni – Kavřík, Michálek, Vintrocha.
Příprava výběru kanditátů do parlamentních voleb 1992.
MS ať navrhnou kandidáty revizní komise a smírčího výboru oblasti – do příštího OS.

22.11. – 23.11.1991 – 1.řádný kongres ODS v Plzni.
Volba nového vedení ODS: předseda - Klaus, místopředsedové – Čermák, Macek, Kovář, Zieleniec.

 

Myslím si, že tímto kongresem definitivně skončila přípravná fáze vzniku ODS, strana se konstituovala jako demokratická strana liberálně-konzervativního zakotvení.Proto by asi měly mé vzpomínky na vznik ODS před 20ti lety tímto kongresem končit.

Na závěr se opět omlouvám těm, které jsem neuvedl jmenovitě, ale i těm, kterým by se zdály mé vpomínky moc subjektivní, ono to při vzpomínkách na dobu před 20ti lety snad ani jinak nejde.


Autor: Ing. Přemysl Michálek, CSc.

2012 | MOONS DESIGN