mapa

Ing. Jakub Kulíšek se stal prvním náměstkem ministra životního prostředí

 

Od nového náměstka si ministr Tomáš Chalupa v první řadě slibuje zlepšení fungování procesu čerpání prostředků z fondů Evropské unie. „Ministerstvo životního prostředí je dlouhodobě v čerpání prostředků z evropských fondů pozadu. Celý rok pracujeme na zlepšení této bilance. A jeden z klíčových kroků je nástup nového a zkušeného odborníka na pozici náměstka a ředitele sekce. Vyžaduji od Jakuba Kulíška, aby se svým týmem zlepšil čerpání prostředků z fondů, zjednodušila se administrace dotací a výrazně se zrychlilo tempo čerpání,“ definuje priority nového náměstka ministr Tomáš Chalupa.

Náměstek Jakub Kulíšek upřesňuje, že je pro něj ve směru nastaveném ministrem primární především problematika vodohospodářské infrastruktury včetně řešení budoucí koncepce ochrany a regulace vodohospodářského trhu. Ministerstvo životního prostředí právě v části čerpání prostředků z fondů EU na modernizaci vodohospodářské infrastruktury vede s Evropskou komisí debatu o uvolnění až 10 miliard korun pro několik desítek českých obcí a měst. Evropská komise odmítá uvolnit prostředky kvůli obsahu tzv. Metodiky pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí v roce 2008 podepsalo metodiku ve znění předepsaném Evropskou komisí, ovšem v roce 2009 stejný dokument bez řádného projednání s Evropskou komisí změnilo. Dosud tedy kvůli nevyjasněnému obsahu metodiky Evropská komise prostředky neuvolnila. Ministr Tomáš Chalupa nového náměstka pověřil, aby se tento problém z minulosti pokusil vyřešit.

„Vedle vodohospodářské infrastruktury bych na další z předních míst své činnosti doplnil také problematiku hledání úspor energií ve městech a obcích,“ říká nový náměstek.

K naplnění ministrových očekávání má Jakub Kulíšek všechny předpoklady ze svého předchozího pracovního působení. Poradenstvím v oblasti strukturálních fondů a politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, cestovním ruchem a projektovým řízením se zabývá od roku 2000. Působil jako poradce v oblasti financí a investic, regionálního rozvoje a veřejné správy a projektového a dotačního managementu v několika institucích, např. na Vysoké škole logistiky nebo v Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy. Jako vedoucí zpracovatelského týmu koordinoval Integrovaný plán rozvoje území Šumperka, Integrovaný plán rozvoje území Jesenicka nebo Akční plán města Jeseník na období 2008 – 2013.

Jakub Kulíšek se narodil 23. ledna 1981 v Přerově. Na vysoké škole Evropský polytechnický institut v roce 2003 absolvoval bakalářský studijní program Management a marketing zahraničního obchodu. V roce 2006 získal titul Ing. na Vysoké škole finanční a správní, kde vystudoval řízení podniku a podnikové finance. Na místo náměstka přichází z funkce poradce ministra průmyslu a obchodu pro politiku hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie.

Jakub Kulíšek hovoří anglicky, španělsky a francouzsky. Od roku 2000 je členem ODS. Je svobodný a bezdětný.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

 

Vloženo: 26.09.2011

Zpět na seznam novinek

2012 | MOONS DESIGN