mapa

Pozvánka na Místní sněm MS ODS Šumperk


P O Z V Á N K A

 

na jednání Místního sněmu MS ODS Šumperk, které se uskuteční

pondělí 22. října 2012 od 17:00 hodin

v objektu DIRECT  ECONOMY s.r.o. na ulici Jesenické 65 v Šumperku

 

Návrh programu:

 

1.       Zahájení.

2.       Aktuální informace z místního sdružení, oblasti a regionu.

3.       Volba zapisovatele, mandátové a volební komise.

4.       Volba předsedy, místopředsedy a pokladníka MS ODS Šumperk.

5.       Volba Místní rady MS ODS Šumperk.

6.       Návrh na předsedu oblasti (s mandátem do 7. 10. 2013).

7.       Návrh na místopředsedu regionální rady.

8.       Návrh na člena smírčího výboru (dovolba s mandátem do 7. 10. 2013).

9.       Nominace do vedení ODS

         (předseda, 1. místopředseda, místopředseda, člen výkonné rady, člen SV a KRK)

10.   Nominace kandidátů na delegáty Kongresu ODS.

11.   Oblastní sněm.

12.   Krajské a Senátní volby.

13.   Aktuální politická situace.

14.   Informace z komunální politiky v Šumperku.

15.   Různé, diskuze.

16.   Ukončení.

 


 

 

            Roman Macek v. r.

       místopředseda MS ODS Šumperk

Vloženo: 01.10.2012

Zpět na seznam novinek

2012 | MOONS DESIGN